معنی و ترجمه کلمه lazy به فارسی lazy یعنی چه

lazy


تنبل ،درخورد تنبلى ،بطى ء،کندرو،باکندى حرکت کردن ،سست بودن
علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى دستگاه ياد شده فعلا مشغول کار است يا از دستگاه ياد شده نمى توانم استفاده کنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها