معنی و ترجمه کلمه lead accumulator به فارسی lead accumulator یعنی چه

lead accumulator


علوم مهندسى : اکولاموتور سربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها