معنی و ترجمه کلمه lead aircraft به فارسی lead aircraft یعنی چه

lead aircraft


علوم نظامى : هواپيماى نوک يا هواپيماى رهبر هواپيماى هادى در تک هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها