معنی و ترجمه کلمه lead angle به فارسی lead angle یعنی چه

lead angle


زاويه سبقت
علوم مهندسى : زاويه پيش فاز
الکترونيک : زاويه پيش افتادگى
علوم نظامى : زاويه پيشگيرى هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها