معنی و ترجمه کلمه lead line به فارسی lead line یعنی چه

lead line


)sounding line(ژرفاسنج
علوم نظامى : طناب بولت
علوم دريايى : طناب بولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها