معنی و ترجمه کلمه leading -string به فارسی leading -string یعنی چه

leading -string


ريسمانى که پيشتر کودکان را بوسيله ان راه رفتن مى اموختند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها