معنی و ترجمه کلمه leading point به فارسی leading point یعنی چه

leading point


نقطه نشانه روى
علوم نظامى : نقطه نشانه روى در جلوى هدف متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها