معنی و ترجمه کلمه leading-in wire به فارسی leading-in wire یعنی چه

leading-in wire


الکترونيک : سيم انشعاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها