معنی و ترجمه کلمه leadsman به فارسی leadsman یعنی چه

leadsman


ژرف پيما،کسى که گلوله سربى بدريا مى اندازد تا عمق انرا تعيين نمايد
علوم دريايى : عمق گير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها