معنی و ترجمه کلمه leaflet به فارسی leaflet یعنی چه

leaflet


اعلاميه ،کاسبرگ ،برگچه ،بروشور،نشريه ،جزوه ،رساله ،ورقه
علوم نظامى : اوراق تبليغاتى اعلان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها