معنی و ترجمه کلمه learned behavior به فارسی learned behavior یعنی چه

learned behavior


روانشناسى : رفتار اموخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها