معنی و ترجمه کلمه leased line به فارسی leased line یعنی چه

leased line


خط اجاره اى ،خط استيجارى
کامپيوتر : خط استيجارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها