معنی و ترجمه کلمه least squares به فارسی least squares یعنی چه

least squares


کوچکترين مربعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها