معنی و ترجمه کلمه leave area به فارسی leave area یعنی چه

leave area


علوم نظامى : منطقه استراحت پرسنل در پشت منطقه مواصلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها