معنی و ترجمه کلمه leave out به فارسی leave out یعنی چه

leave out


جاگذاشتن ،انداختن ،ول کردن ،صرف نظر کردن از


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها