معنی و ترجمه کلمه leave the jetty به فارسی leave the jetty یعنی چه

leave the jetty


علوم دريايى : جدا شدن از اسکله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها