معنی و ترجمه کلمه leave with pay به فارسی leave with pay یعنی چه

leave with pay


مرخصى با حقوق ،مرخصى با استفاده ازحقوق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها