معنی و ترجمه کلمه leavened bread به فارسی leavened bread یعنی چه

leavened bread


نان ور امده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها