معنی و ترجمه کلمه leaves به فارسی leaves یعنی چه

leaves


برگها،صورت جمع کلمهleaf


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها