معنی و ترجمه کلمه leaves به فارسی leaves یعنی چه

leaves


برگها،صورت جمع کلمهleaf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها