معنی و ترجمه کلمه ledger board به فارسی ledger board یعنی چه

ledger board


تخته افقى روى نرده پلکان يانرده ايوان ،تخته کف چوب بست ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها