معنی و ترجمه کلمه ledger به فارسی ledger یعنی چه

ledger


وزنه سربى( ماهيگيرى)،دفتر کل( در حسابدارى)،معين ،دفترکل ،سنگ پهن روى گور،تير،تخته
عمران : تير افقى جلو چوبست
قانون ـ فقه : دفتر کل
بازرگانى : دفتر کل
ورزش : وزنه سربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها