معنی و ترجمه کلمه left half back به فارسی left half back یعنی چه

left half back


نگهبان چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها