معنی و ترجمه کلمه left heart به فارسی left heart یعنی چه

left heart


(تش ).قلب چپ ،نيمه چپ قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها