معنی و ترجمه کلمه left turn به فارسی left turn یعنی چه

left turn


به چپ چپ ،حرکت به چپ
علوم نظامى : به سمت چپ چرخيدن
علوم دريايى : به چپ چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها