معنی و ترجمه کلمه left-hand drive به فارسی left-hand drive یعنی چه

left-hand drive


علوم مهندسى : فرمان به سمت چپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها