معنی و ترجمه کلمه leftover به فارسی leftover یعنی چه

leftover


قايمانده ،پس مانده غذا،بقايا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها