معنی و ترجمه کلمه leg glance به فارسی leg glance یعنی چه

leg glance


ورزش : ضربه اى که توپ را مستقيما "به پشت توپزن مى فرستد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها