معنی و ترجمه کلمه leg hook in near arm and crossover به فارسی leg hook in near arm and crossover یعنی چه

leg hook in near arm and crossover


سگک دست و پا( کشتى)
ورزش : سگک دست و پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها