معنی و ترجمه کلمه legal notice به فارسی legal notice یعنی چه

legal notice


اخطاريه
قانون ـ فقه : اظهارنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها