معنی و ترجمه کلمه legal presumtion به فارسی legal presumtion یعنی چه

legal presumtion


قانون ـ فقه : فرض قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها