معنی و ترجمه کلمه legal به فارسی legal یعنی چه

legal


مجاز،قانونى ،شرعى ،مشروع ،حقوقى
کامپيوتر : قانون
قانون ـ فقه : مشروع ،قضايى
ورزش : قانونى
علوم نظامى : قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها