معنی و ترجمه کلمه leger or ledger به فارسی leger or ledger یعنی چه

leger or ledger


ثابت ،بى جنبش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها