معنی و ترجمه کلمه legislate به فارسی legislate یعنی چه

legislate


قانون وضع کردن ،وضع شدن( قانون)
قانون ـ فقه : قانون وضع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها