معنی و ترجمه کلمه legislation به فارسی legislation یعنی چه

legislation


وضع قانون ،تقنين ،نمايندگى ،مجلس مقننه ،وضع قاون ،تدوين وتصويب قانون ،قانون
قانون ـ فقه : قانونگذارى
روانشناسى : قانون گذارى
علوم نظامى : قانون لازم الاجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها