معنی و ترجمه کلمه legislative council به فارسی legislative council یعنی چه

legislative council


هيئت عالى مقننه در انگليس ،مجلس مقننه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها