معنی و ترجمه کلمه legitimacy claims به فارسی legitimacy claims یعنی چه

legitimacy claims


دعاوى بر حق ،دعاوى حقه ،دعوى هاى درست يا قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها