معنی و ترجمه کلمه legitimate excuse به فارسی legitimate excuse یعنی چه

legitimate excuse


مانع مشروع
قانون ـ فقه : عذر قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها