معنی و ترجمه کلمه legitimate به فارسی legitimate یعنی چه

legitimate


مانع مشروع ،عذر قانونى ،حلال زاده ،درست ،برحق ،قانونى ،مشروع
قانون ـ فقه : داراى حق مشروع
روانشناسى : روا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها