معنی و ترجمه کلمه lemberg gambit به فارسی lemberg gambit یعنی چه

lemberg gambit


گامبى لمبرگ
ورزش : گامبى زوکرتورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها