معنی و ترجمه کلمه lend به فارسی lend یعنی چه

lend


عاريه دادن ،قرض دادن ،وام دادن ،معطوف داشتن ،متوجه کردن ،متوجه شدن
قانون ـ فقه : قرض دادن ،عاريه دادن اجاره دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها