معنی و ترجمه کلمه length of column به فارسی length of column یعنی چه

length of column


علوم نظامى : طول ستون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها