معنی و ترجمه کلمه lent به فارسی lent یعنی چه

lent


¹ 4روز پرهيز وروزه کاتوليک ها،صيام ،ماه روزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها