معنی و ترجمه کلمه lenticel به فارسی lenticel یعنی چه

lenticel


(گ.ش ).عدسک ،منفذ،خلل وفرج گياهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها