معنی و ترجمه کلمه lenticular به فارسی lenticular یعنی چه

lenticular


عدسى وار،ذره بينى ،(تش ).کوژ،وابسته به جليديه ياعدسى چشم ،مرکب از عدسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها