معنی و ترجمه کلمه leptokurtic به فارسی leptokurtic یعنی چه

leptokurtic


کشيده( در منحنيها)
روانشناسى : کشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها