معنی و ترجمه کلمه less than container load (lcl) به فارسی less than container load (lcl) یعنی چه

less than container load (lcl)


بازرگانى : زير ظرفيت کانتينر،کمتر از ظرفيت کانتينر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها