معنی و ترجمه کلمه less به فارسی less یعنی چه

less


(بعنوان صفت تفضيلى little بکار رفته )کهتر،اصغر،کوچکتر،کمتر،پست تر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها