معنی و ترجمه کلمه let go به فارسی let go یعنی چه

let go


رها کردن ،مرخص کردن ،ازاد کردن
قانون ـ فقه : ازاد کردن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها