معنی و ترجمه کلمه let it have its swing به فارسی let it have its swing یعنی چه

let it have its swing


بگذاريدسيرعادى خودرابکند،بگذاريد جريان خودراطى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها