معنی و ترجمه کلمه let به فارسی let یعنی چه

let


به اجاره رفتن ،سرويس خطا،گذاشتن ،اجازه دادن ،رها کردن ،ول کردن ،اجاره دادن ،اجاره رفتن ،درنگ کردن ،مانع ،انسداد،اجاره دهى
قانون ـ فقه : اجاره
ورزش : ضربه اى که به حساب نيايد و تکرار شود،سرويس بد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها